PDF-XChange Viewer 2.5.3212.0

PDF-XChange Viewer 2.5.3212.0

Tracker Software – 15,8MB – Freeware – Windows
ra khỏi 116 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
PDF-XChange Viewer là một ứng dụng trình xem pdf.
Những người muốn xem tập tin PDF trên PC Windows của họ bây giờ có một sự lựa chọn khi nói đến xem PDF tập tin - PDF-XChange Viewer là nhỏ hơn, nhanh hơn và thêm tính năng phong phú hơn Adobe Reader có cho đến khi bây giờ là độc giả của sự lựa chọn cho các tập tin PDF - chúng tôi nghĩ rằng đó là về để thay đổi!
Miễn phí PDF-XChange Viewer cung cấp tất cả tính năng bạn mong đợi như hỗ trợ tất cả định dạng tập tin PDF.

Tổng quan

PDF-XChange Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Tracker Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.047 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF-XChange Viewer là 2.5.3212.0 , phát hành vào ngày 10/05/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.5.322.10 , được sử dụng bởi 45 % trong tất cả các cài đặt.

PDF-XChange Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 15,8MB.

Người sử dụng của PDF-XChange Viewer đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PDF-XChange Viewer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.047 UpdateStar có PDF-XChange Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản