PDF-XChange Viewer 2.0.42.7

PDF-XChange Viewer 2.0.42.7

Tracker Software – 15,8MB – Freeware – Windows
ra khỏi 116 phiếu
Tiêu đề: PDF-XChange Viewer 2.0.42.7
Kích thước: 15,8MB
Hệ điều hành:
  • Windows
Giấy phép: Freeware
Ngày đăng: 28/10/2009
Nhà phát hành: Tracker Software
Đánh giá: Tải về khách hàng để đánh giá!
Thay đổi đăng nhập * Fixed issue with copy/paste of text annotations.
* Fixed issue with find text in document.
* Resolved issue with storing DPI settings for exported JPEG files. (7118)
* Resolved issues with searching introduced into build 42.6. (7136)
* Resolved issue with printing on different paper sizes on some printers.
* Added interactive viewport into thumbnails view. (7134)
* Speedup rendering for some complex PDF files.

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 3.016 UpdateStar có PDF-XChange Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản